Skip to content

Obecné obchodní podmínky

  1. Kameraman: Pavel Kural, Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, 250 01, IČ: 08460701, neplátce DPH. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře klient potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky je doručeno na e-mail klienta. V případě potřeby změny potvrzené objednávky je nutné kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvoření nové.
  2. Poskytování videa: Video je klientovi poskytnuto ke stažení pomocí internetového odkazu po dobu 14 dní nebo je nahráno na platformu YouTube/Vimeo. Kameraman může poskytnout video na přenosném Flash disku, ale není to povinnost. Kameraman není povinen uchovávat video déle než 30 dní. Klient souhlasí s natáčením a zveřejněním videa a získává souhlas od všech osob přítomných při natáčení.
  3. Reklamace: Reklamovat lze poškození obrazu či zvuku. V takovém případě náleží nárok na vrácení poměrné částky a to až 40%. Reklamace musí být oznámena do 7 pracovních dnů od dodání díla. Záznamy nejsou uchovávány déle než 90 dní.
  4. Kreativita a odpovědnost: Autor videa má volnost v kreativním zpracování videa. Kameraman nenese odpovědnost za faktory mimo jeho kontrolu. Klient je povinen poskytnout veškeré informace o svatebním dni. Kameraman nemůže nést odpovědnost za nepředvídané události nebo zásahy třetí strany.
  5. Rezervace a záloha: Pro závaznou rezervaci termínu je nutné složit zálohu v domluvené výši, která se odečítá z finální ceny videa. Zbývající částka se splácí do 7 dní po svatebním dni. Rezervace je platná až po písemném potvrzení kameramana a je nevratná.
  6. Změny termínu a vrácení zálohy: Změny termínu jsou možné v případě zásahu vyšší moci. Vrácení zálohy je možné v plné či částečné výši v určitých situacích stanovených obchodními podmínkami. V případě změny termínu není vyžadován další poplatek.
vector-vertical-logo-transparent

IČ: 08460701  • Tel: +420 720 230 250  E: info@pavelkural.cz